Our Products

We were built from Energy and Power business after 25 years operation we are still in this business line but more deep improvement in R&D as well as services. We found up specific firms to run the particular business mission such as Oil & Gas under Regal Dominion Associates Ltd. Registered in BVI and Hong Kong, Commodities under Amaritas Resources Inc. registered in Seychelles, special Petrochemical under CNM Partners Ltd registered in Hong Kong, Energy and Backup power under Nhon Corporation registered in Vietnam and Engineering & Industrial service under Nhon Huu Industrial Maintenance Service Co. Ltd. Registered in Vietnam, please visit our member website for more detail at.

Chúng tôi được xây dựng từ nền tảng của ngành Năng Lượng và Điện Năng, sau 25 năm hoạt động chúng tôi vẩn tiếp tục tập trung vào lĩnh vực này nhưng chuyên sâu hơn về nghiên cứu sản phẩm và dịch vụ phụ trợ cho ngành. Chúng tôi đã thành lập các đơn vị chuyên trách để vận hành cho từng chuyên ngành kinh doanh cụ thể như; Dầu khí và Gas thuộc Công ty Regal Dominion Associates,Đảo quốc BVI và Hồng Kong, Hàng hóa cơ bản thuộc Công ty Amaritas Resources,Đảo Quốc Xaysen, Hóa Dầu đặc biệt thuộc Công ty CNM Partners,Hồng Kông; Năng lượng và Nguồn dự phòng thuộc Cty CP Công Nghệ Nhơn Hữu,Việt Nam; Kỹ Thuật – Dịch vụ Kỹ Thuật thuộc Cty TNHH Bảo Dưỡng Công Nghiệp Nhơn Hữu, Việt Nam. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại các địa chỉ sau.